چرا زبان چینی؟

زبان چینی زبان اقتصاد است!

زبان ماندرین چینی یکی از پر استفاده ترین زبان های دنیا می باشد چرا که بیش از یک میلیارد نفر به این زبان صحبت می کنند و یکی از شش زبان رسمی سازمان بین الملل به شمار می آید.

همزمان با رشد سریع اقتصاد چین این کشور دومین کشور قدرتمند دنیا پس از آمریکا شناخته شده است و تمامی شرکت های برتر دنیادر این کشور نمایندگی و شعبه دارند.

به غیر از کشور چین، در کشورهای تایوان، اندونزی و سنگاپور نیز از زبان ماندرین استفاده می شود.

و در آخر جمله  MADE IN CHINA یک حقیقت زندگی است و همه را درگیر خود کرده است.